Fiscale aftrekbaarheid van giften.

 

 

Wanneer u ons financieel wil steunen, dan kan u deze giften ook nog inbrengen bij uw belastingsaangifte.

Bij schenkingen (enkel via overschrijving op onze bankrekening) vanaf €40 aan onze vzw, heeft u recht op een fiscaal attest.

Deze schenkingen hoeven daarom niet in één maal overgeschreven te worden, u mag evengoed kleinere bedragen spreiden doorheen het jaar. Wij houden alles bij in een overzicht en indien u op het einde van het jaar aan een minimum bedrag komt van €40, zal u automatisch van ons een fiscaal attest toegestuurd krijgen.

 

 

Wanneer ontvangt u dit attest?

 

We zijn verplicht ervoor te zorgen dat u ten laatste vóór 1 maart van het volgende jaar, in het bezit bent van het attest.

We trachten deze zoveel mogelijk langs digitale weg te bezorgen, daarom willen we u vragen om het onderstaand overzicht van gegevens even in te vullen en te versturen.

Het zijn tevens de gegevens die we nodig hebben om de aangifte op Belcotax-on web te kunnen uitvoeren.

 

 

Welke soort giften zijn fiscaal aftrekbaar?

 

Enkel EZELFUNDING, SPONSORING en PETER/METERSCHAP geven u recht op een fiscaal attest.

(Let er zeker op dat u bij de mededeling van uw storting steeds "GIFT" vermeldt, gevolgd door de specificatie)

Om de administratieve verwerking makkelijker te laten verlopen, zou het handig zijn dat u ons jaarlijks onderstaande gegevens bezorgt, door deze velden correct in te vullen en te versturen:

 
 
 
 
 

 
 

BEDANKT!

 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor alle steun en medeleven die jullie voor de Anegria ezels met ons deelden dit afgelopen jaar!

 

Hoe klein het gebaar misschien ook maar was… voor de ezels zijn dit grote gebaren van respect en erkenning. Wij hebben hun lot in handen en samen met jullie, kunnen we ze toch nog een mooie toekomst bezorgen.

 

Hopelijk kunnen we dit op een even fantastische manier verder zetten in 2016!

We wensen jullie allen een spetterend nieuw jaar toe!!!

 

Het Anegria-team,